ดวงพาบุ๊ค

หนังสือ พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน ปี ๒๔๙๗ ของ อุ๊ กรุงสยาม รวมเล่ม 1+2 ครบชุด

฿2500.00
เรื่องหลวงพ่อทวดนี้เป็นอีกหนึ่งกรณีที่พิสูจน์ได้ว่า สิ่งศักดิ์ในพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่จริง โดยตำนานเล่าขาน ที่เกี่ยวเนื่องจากท่านตามที่ได้มีการบัญทึกไว้ การปรากฏกายให้เห็นก็ดีไปพ้องกับหลักฐานทางประ
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือพระหลวงพ่อทวด
  • รหัสสินค้า : 000637

รายละเอียดสินค้า หนังสือ พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน ปี ๒๔๙๗ ของ อุ๊ กรุงสยาม รวมเล่ม 1+2 ครบชุด

เรื่องหลวงพ่อทวดนี้เป็นอีกหนึ่งกรณีที่พิสูจน์ได้ว่า สิ่งศักดิ์ในพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่จริง โดยตำนานเล่าขาน ที่เกี่ยวเนื่องจากท่านตามที่ได้มีการบัญทึกไว้ การปรากฏกายให้เห็นก็ดีไปพ้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์
มงคลวัตถุหลวงพ่อทวด แห่งวัดช้างให้ นับตั้งแต่ที่สร้างครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เป้นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในยุคสมัยนั้น สื่สารมวลชนก็ไม่ได้มากเช่น ปัจจุบัน แสดงให้เห้นว่าความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทวดไม่ใช่ธรรมดาและบารมีของผู้สร้างคือ ตัวพระอาจารย์ทิมที่รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดช้างให้ ผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการเผยแผ่บารมีแห่งวองค์หลวงพ่อทวด
สารบัญภายในเล่ม
- ประวัติหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด
- ย่อเข้าตำราหมื่นตราพระธรรมวิลาสเอาไปวิวาทเป็นหัวเมือง
- ตำนานประวัติหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
- คำปรารภคุณอนันต์ คณานุรักษ์
- ประวัติความเป็นมาของวัดช้างให้
- เกร็ดตำนานสมเด็จเจ้าพะโคะ
- ประวัติการสร้างพระเครื่องสมเด็จหลวงพ่อทวด
- สถูปหลวงพ่อทวด
- จดหมายอนันต์ คณานุรักษ์
- ประวัติพระครูวิสัยโสภณ (ทิม ธมฺมธโร)
- ประวัติพระครูธรรมกิจโกศล (นอง ธมฺมภูโต)
- พระคาถาหลวงพ่อทวด
- ความเข้าใจเบื้องต้นในพระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดช้างให้ ปี พ.ศ. ๒๔๙๗
- เบ้าพิมพ์ครั่ง พระหลวงพ่อทวด ปี ๒๔๙๗
- พระหลวงพ่อทวดพิมพ์สี่เหลี่ยมหลังสถูป ปี ๒๔๙๗
- พระหลวงพ่อทวดพิมพ์กรรมการ ปี ๒๔๙๗
- กลุ่มพระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน ปี ๒๔๙๗ พิมพ์ใหญ่
- พระหลวงพ่อทวดพิมพ์ใหญ่หัวมีขีด (พิมพ์ใหญ่ A )
- พระหลวงพ่อทวดพิมพ์ใหญ่หัวมีขีด เนื้อกรรมการ (พิมพ์ A เนื้อกรรมการ)
- พระหลวงพ่อทวดพิมพ์ใหญ่ลึก (พิมพ์ใหญ่ B )
- พระหลวงพ่อทวดพิมพ์ใหญ่ไหล่มีจุด (พิมพ์ใหญ่ C )
- พระหลวงพ่อทวดพิมพ์ใหญ่บัวขีด
- กลุ่มพระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน ปี ๒๔๙๗ พิมพ์กลาง
- พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์กลางใหญ่
- พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์กลางชะลูด
- พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์กลางลึก
- พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์กลางอกแฟบ
ปกแข็ง กระดาษอย่างดี ภาพสีทั้งเล่ม

/* Products stats */